Aj RKMC „rozsvietilo modrú“ !

Home / Aktuality / Aj RKMC „rozsvietilo modrú“ !

Aj RKMC „rozsvietilo modrú“ !

Slovensko a s ním aj RKMC sa dnes pripojili k celosvetovej kampani „Rozsvieť modrú“. 2.apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako „Svetový deň povedomia o autizme“. Cieľom kampane je snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život. Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na túto vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete.
Rozsvieť modrú


Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search