8 HR trendov súčasnosti

Home / Aktuality / 8 HR trendov súčasnosti

8 HR trendov súčasnosti

Rok 2020 bol pre väčšinu z nás veľmi skľúčujúcim. Výnimkou nie sú ani HR manažéri, ktorí sa museli taktiež adaptovať na situáciu s prácou na diaľku. Avšak rok 2021, zdá sa, predstavuje vďaka rastúcej dostupnosti vakcín príležitosť pre vydýchnutie a optimistické zmýšľanie. To však ešte neplatí pre podnikateľov a manažérov, ktorí musia neustále prispôsobovať svoje rozhodnutia rýchlo sa meniacim podmienkam prostredia. A lídri HR oddelení musia aj naďalej neustále prehodnocovať a optimalizovať personálne procesy.

S cieľom pomôcť personálnym manažérom v náročnom a turbulentnom období, definovala spoločnosť SAP 8 kľúčových trendov, ktoré aktuálne podporujú náročné činnosti špecialistov na ľudské zdroje. A my vám prinášame ich prehľad.

  1. Nárast hybridnej pracovnej sily

V neustále číhajúcom „kovidovom“ období si mnohí manažéri uvedomili, že práca na diaľku nie je len realizovateľná, ale dokonca v mnohých oblastiach i šetrná k podnikovým financiám. Experti na trh práce očakávajú, že po skonční pandémie bude mnoho spoločností realizovať tzv. hybridný formát práce, pozostávajúci z kombinácie práce v kancelárií a práce na diaľku. A čo to znamená pre HR manažérov? To, že sa budú musieť snažiť vytvoriť takú štruktúru práce, ktorá bude v hybridných podmienkach optimálna pre dosiahnutie kultúrnej súdržnosti a vysokej produktivity práce. A na to bude potrebné v podnikoch implementovať HR technológie a softvéry podporujúce produktivitu pracovnej sily, ktoré budú zamestnancom vytvárať ideálne pracovné podmienky, nech už budú pracovať odkiaľkoľvek.

  1. Zamestnanci sa stanú pánmi vlastnej mobility i vzdelávania

Mnohé firmy reagovali na pandémiu tým, že pozastavili procesy prijímania nových zamestnancov a začali sa sústrediť na to, ako zmeniť organizačnú štruktúru tak, aby dokázali existujúci zamestnanci reagovať na meniace sa potreby trhu. To zároveň poukázalo na dôležitosť presných a komplexných údajov o zamestnancoch. Vďaka týmto informáciám dokáže podnik lepšie plánovať pracovné sily a vzdelávanie zamestnancov. Do budúcnosti je možné očakávať rastúci dôraz na firemnú kultúru vzdelávania a zvyšovanie flexibility online vzdelávania.

  1. Organizácie vedené hodnotami

V súčasnosti môžeme vidieť, že zákazníci i zamestnanci sa čoraz viac orientujú na tie podniky, ktoré hlásajú rovnaké hodnoty, ako oni sami uznávajú. V tomto roku je preto možné očakávať, že podniky si dajú ešte viac záležať na tvorbe svojich stratégií spoločensky zodpovedného podnikania. A do toho je potrebné zapojiť aj samotných personálnych manažérov.

  1. Dôraz na pohodu

V poslednom roku nadobudla fyzická i psychická pohoda zamestnancov obrovský význam a zmenila sa z „benefitu“ na „nevyhnutnosť“. Spoločnosti si skutočne uvedomili, že ak chcú, aby boli ich zamestnanci produktívni a ich podnikanie úspešné, musia začleniť podporu duševného zdravia do celého životného cyklu fungovania podniku. A na tento prístup netreba zabúdať ani v tomto roku.

  1. HR v centre pozornosti

Takmer v priebehu jedinej noci sa ľudia z oblasti riadenia ľudských zdrojov stali „vodcami naprieč krízou“, ktorí okrem formulovania reakcií svojich organizácií na situáciu s koronavírusom museli denne sledovať a dodržiavať predpisy a obmedzenia, ktoré sa menili častejšie, než by si ktokoľvek z nás želal. Dôležitosť ich úloh však bude rásť aj naďalej a personalisti sa stanú akýmisi „odbornými poradcami“ v záležitostiach ako je manipulácia s výsledkami testov na covid, očkovania a pod.

  1. Inteligencia dát vs. ochrana súkromia

Nové technológie a analytické techniky sa stali pre HR manažérov veľmi nápomocné pri odhaľovaní dopadov koronakrízy na produktivitu, angažovanosť a ďalšie faktory charakterizujúce ich zamestnancov. V tomto prípade je však potrebné myslieť na to, akým spôsobom zabezpečuje spoločnosť ochranu údajov tak, aby technológie skutočne HR manažérom a zamestnancom pomáhali.

  1. Individuálny prístup

V súčasnosti, keď personálne oddelenia zachytávajú ešte viac dát o svojich zamestnancoch, môžu podniky tieto dáta potenciálne využiť na skvalitnenie individuálneho prístupu k jednotlivým zamestnancom. Na udržanie si zamestnancov v tejto pohnutej dobe, potrebujú i personálni manažéri skutočne porozumieť pocitom, prianiam a potrebám zamestnancov a okamžite na ne reagovať. A to im inteligentné systémy umožňujú.

  1. Agilita

Dnes potrebuje každý jeden podnik zamestnancov, ktorí sú  vždy pripravení pružne reagovať na zmeny v stratégií, požiadavkách na ich zručnosti, či v samotných zdrojoch ľudského potenciálu. Z toho dôvodu je dnes veľmi potrebná revízia agility v rámci HR postupov, vrátane takých úloh, ako je definovanie rolí, či členstvo v pracovných tímoch.

Posledný rok spôsobil drastické zmeny v očakávaniach ako na strane zákazníkov, tak i na strane zamestnancov. Porozumenie toho, čo zamestnanci potrebujú a očakávajú, môže zachrániť aj váš biznis. Pre zjednodušenie HR procesov máme pre vás riešenie SAP Success Factors, ktoré efektívne podporí aj vaše rozhodovanie a personálne riadenie.

Zdroj

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search