Zefektívnenie business procesov, workflow a schvaľovania dokumentov s pomocou SAP Fiori

Home / Rozšírenia SAP od RKMC / Zefektívnenie business procesov, workflow a schvaľovania dokumentov s pomocou SAP Fiori

Zefektívnenie business procesov, workflow a schvaľovania dokumentov s pomocou SAP Fiori – súbor aplikácií, ktoré sú primárne určené pre mobilné zariadenia (telefóny, tablety), ale dajú sa využívať aj na stolových počítačoch.

  • Optimalizované prostredie pre prácu so systémom SAP.
  • Urýchlenie business procesov vďaka jednoduchému a okamžitému prístupu k potrebných dátam a funkciám.
  • Prístup len k funkciám a dátam potrebným pre spracovanie daným používateľom na základe jeho role.
  • Úspora času pri riešení jednotlivých požiadaviek .
  • Zvýšenie efektivity spracovania schvaľovacích procesov.
  • Zvýšenie agility spoločnosti vďaka rýchlejším rozhodnutiam.
  • Zvýšenie spokojnosti používateľov.

 

Vyskúšajte si DEMO verziu na www.sapfioritrial.com.

SAP Fiori
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search