SAP CRM

Home / Riešenia SAP / SAP CRM

SAP CRM (Customer Relationship Management) je riešenie riadenia vzťahov so zákazníkmi, ktoré zabezpečuje správu kontraktov, prehľad o objednávkach, dodávkach a fakturácii v reálnom čase.

SAP CRM (Customer Relationship Management)

Riešenie SAP CRM spája zamestnancov, partnerov, procesy a technológie do jednotného systému, a zároveň poskytuje nástroje potrebné pre marketingové plánovanie, správu kampaní, telemarketing, či riadenie a správu obchodných príležitostí. SAP CRM umožňuje aj zabezpečenie zákazníckeho servisu, ako napr. riešenia požiadaviek a prípadných reklamácií. Toto riešenie prináša funkcie pre celý obchodný cyklus, poskytuje kľúčové nástroje marketingu, predaja, služieb, či analýz. Predintegrované funkcie CRM a ERP umožňujú riadiť vzťahy so zákazníkmi a prevádzkové procesy podniku po každej stránke, od začiatku až do konca.

Fashion designers at work
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search